Van Oud naar Nieuw - januari 2014 begint met Kletscafe a.s. dinsdag

Het valt nu misschien nog niet zo op, maar vanaf de Winterzonnewende op 21 december blijft het 1 minuut per dag langer licht. Dit fenomeen wordt al duizenden jaren in vele culturen gevierd, omdat de zon als het ware “rechtsomkeert” maakt en de dagen weer beginnen te lengen. Van oudsher leent deze periode van het jaar zich ervoor om onszelf weer eens “af te stoffen” en zaken die je graag anders zou willen in “een ander daglicht” te brengen. Dit geldt ook voor Bewust Langstraat. Onder inspirerende leiding van Ron Kuijsters (www.b-ron.nl) en Anouk van Geffen zijn we begonnen met identiteitsmarketing.

Ontwikkelen: Identiteit van ons netwerk

De eerste vraag die opkwam was: voor wie is Bewust Langstraat er op de eerste plaats? En daarnaast: wat is ons doel? Wat is onze missie en hoe geven we vorm aan gezamenlijke activiteiten? De aanwezige leden hebben volmondig “ja” gezegd  om tijdens een vervolgsessie onze idealen en identiteit van Bewust Langstraat verder te benoemen. Graag willen we onze gezamenlijke betekenis  bepalen met een bewust en bezield netwerk. Deze vervolgsessie wordt gehouden op 11 januari 2014 voor leden. Middels deze nieuwsbrief zullen we je op de hoogte houden van het verloop van deze identiteitsbepaling. Wordt vervolgd!

Inspireren: Kletscafé  dinsdag 7 januari 2014 – aanvang 19.30u

Om alle ondernemers die zich bezig houden met gezondheid en bewustzijn de gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren, organiseren we weer een Kletscafé. Iedereen is van harte welkom. Zie ook de agenda op de website. Breng je visitekaartjes, folders en uitnodigingen mee voor workshops die je verzorgt. We zullen daar altijd een tafel voor inrichten om elkaar te informeren. Voor diegenen die zich al aangemeld hebben, je bent van harte welkom a.s. dinsdag. Breng je graag een introducé mee? Dat kan !

Eetcafé De Klinkert aan de Klinkert 1 in Drunen. Toegang gratis, consumpties voor eigen rekening. Graag even aanmelden via info@bewustlangstraat.nl.

Noteer vast in je agenda de volgende Kletscafé’s:  13 maart | 21 mei | 26 juni

Samenwerken: Bewust Gezond Beurs 2014 zondag 6 april 2014

Save the date: Bewust Gezond Beurs in de Voorste Venne is dit jaar op zondag 6 april.
Kijk op www.bewustlangstraat.nl voor meer informatie. Aanmelden kan via info@bewustlangstraat.nl. Dit jaar zullen we de beurs uitbreiden met de mogelijkheid om een workshop te geven en de beurs zal in het teken staan van een thema waarop activiteiten voor kinderen bijvoorbeeld aansluiten.
Mocht je nog verdere vragen hebben, bellen kan natuurlijk ook!
Marjon: 06-51849808 of Willy: 06-30122100.

Rondje van de markt in Tilburg: zaterdag 12 april 2014

Ferran Bach van Diptic heeft aangeboden om tegelijkertijd met Rondje van de Markt in Tilburg een beurs of info markt te organiseren in de Bibliotheek van Tilburg aan het Koningsplein van 9.00-16.30 uur. Het betreft een initiatief om een impuls te geven aan de wekelijkse markten in Tilburg. Voor ons zou er een programma aan gekoppeld kunnen worden rondom bewustzijn, gezondheid en duurzaamheid. Je kunt je presenteren of een workshop geven. Deelnemers aan de Bewust Gezond Beurs krijgen de gelegenheid om zich binnen in de Bibliotheek te presenteren tegen een vergelijkbare deelname prijs. De organisatie is in handen van Ferran Bach. Zie voor een impressie: Rondje-van-de-markt-in-beeld

Zin om mee te doen? Laat het dan svp uiterlijk 22 januari weten via info@bewustlangstraat.nl. Bij voldoende belangstelling maakt Diptic een aanbod.

Ontmoeten: Facebook pagina en Open Coffee

We hebben het Facebook profiel van Bewust Langstraat gewijzigd in een pagina voor Bewust Langstraat. Daar zetten we o.a. evenementen zoals het Kletscafé en de Bewust Gezond Beurs op. Als je graag iets wilt posten op die pagina dat met onze thema’s bewust, gezond en duurzaam te maken heeft, laat het ons gerust weten. Vind jij onze pagina ook leuk? Zie facebook/Bewust-Langstraat/

Open Coffee Den Bosch en Waalwijk: onze leden zijn regelmatig aanwezig tijdens een Open Coffee. Wil je één van ons ontmoeten? Kom dan ook eens naar OCDB op de eerste woensdag van de maand van 9.00-11.00u in de Verkadefabriek of naar OCWW op elke tweede donderdag van de maand van 9.00-11.00u in de Leest in Waalwijk. De eerstvolgende is woensdag 8 januari in Den Bosch en donderdag 9 januari in Waalwijk. Tot ziens!

We wensen iedereen alle goeds voor 2014!

Dat we ook volgend jaar elkaar weer mogen ontmoeten in verbondenheid!